Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Ośrodek Badawczo\-Rozwojowy Pojazdów Szynowych \; Ustanowiona przez Dyrektora ZPTK dnia 6 XI 1978 r. jako norma obowiązujaca od dnia 1 VII 1979 r. \; Zastępuje BN\-68\/3514\-01 i BN\-68\/3514\-02]

Number of results: 1

items per page

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Pojazdów Szynowych

2012 (wyd. cyfrowe)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information