Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Ośrodek Badawczo\-Rozwojowy Meblarstwa \; Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Meblarskiego dnia 30 sierpnia 1977 r. jako norma obowiązujaca w zakresie opracowywania dokumentacji technicznej od dnia 1 lipca 1978 r.]

Number of results: 4

items per page

This page uses 'cookies'. More information