Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Ośrodek Badawczo\-Rozwojowy Meblarstwa \; Ustanowiona przez Dyrektora Ośrodka Badawczo\-Rozwojowego Meblarstwa dnia 21 grudnia 1990 r. jako norma obowiązująca od dnia 1 lipca 1991 r. \; Zastępuje BN\-74\/7140\-03\/03]

Number of results: 1

items per page

Kien, Wojciech Miński, Kazimierz Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Meblarstwa (Poznań)

2012 (wyd. cyfrowe)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information