Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Ośrodek Badań Transportu Samochodowego \; Ustanowiona przez Ministra Komunikacji dnia 21 stycznia 1964 r. jako norma obowiązująca od dnia 1 sierpnia 1964 r. w zakresie eksploatacji i napraw]

Number of results: 2

items per page

This page uses 'cookies'. More information