Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Kombinat Opakowań Blaszanych Lekkich Opakomet \; Ustanowiona przez Dyrektora Przedsiębiorstwa Opakowań Blaszanych Opakomet dnia 3 marca 1982 r. jako norma obowiązująca od dnia 1 września 1982 r. \; Zastępuje BN\-73\/5043\-07]

Number of results: 1

items per page

Kombinat Opakowań Blaszanych Lekkich "Opakomet"

2012 (wyd. cyfrowe)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information