Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Instytut Transportu Samochodowego \; Ustanowiona przez Ministra Transportu Żeglugi i Łączności dnia 21 grudnia 1988 r. jako norma obowiązująca od dnia 1 października 1989 r. \; Zastępuje BN\-75\/3626\-06]

Number of results: 1

items per page

Banaszczyk, Henryk Instytut Transportu Samochodowego (Warszawa)

2012 (wyd. cyfrowe)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information