Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Instytut Transportu Samochodowego \; Ustanowiona przez Ministra Komunikacji dnia 18 grudnia 1982 r. jako norma obowiązująca od dnia 1 lipca 1983 r. \; Zastępuje BN\-68\/3627\-05]

Number of results: 1

items per page

Kamirowski, Zdzisław Instytut Transportu Samochodowego (Warszawa)

2012 (wyd. cyfrowe)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information