Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Instytut Technologii Drewna \; Ustanowiona przez Dyrektora Instytutu Technologii Drewna dnia 16 marca 1988 r. jako norma obowiązująca od dnia 1 października 1988 r. \; Zastępuje BN\-74\/7161\-54]

Number of results: 1

items per page

Silny, Mieczysław Instytut Technologii Drewna (Poznań)

2012 (wyd. cyfrowe)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information