Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Instytut Przemysłu Wiążących Materiałów Budowlanych \; Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Cementowego dnia 11 sierpnia 1978 r. jako norma obowiązująca od dnia 1 stycznia 1979 r. \; Zastępuje BN\-69\/6731\-11]

Number of results: 1

items per page

Błach, Stanisława Instytut Przemysłu Wiążących Materiałów Budowlanych

2012 (wyd. cyfrowe)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information