Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Instytut Mineralnych Materiałów Budowlanych \; Ustanowiona przez Dyrektora Instytutu Techniki Budowlanej dnia 27 grudnia 1989 r. jako norma obowiązująca od dnia 1 lipca 1990 r. \; Zastępuje BN\-80\/6733\-10 w części dotyczącej gipsu budowlanego]

Number of results: 1

items per page

Szczerba, Henryka Wójcik, Maria Nowak, Jolanta Instytut Mineralnych Materiałów Budowlanych. Oddział (Kraków)

2012 (wyd. cyfrowe)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information