Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Instytut Mineralnych Materiałów Budowlanych \; Ustanowiona przez Dyrektora Instytutu Techniki Budowlanej dnia 10 września 1987 r. jako norma obowiązująca od dnia 1 stycznia 1988 r. \; Zastępuje BN\-80\/6733\-10 w zakresie gipsu ceramicznego]

Number of results: 1

items per page

Szymański, Janusz Mikołaj (1938-1998) Instytut Mineralnych Materiałów Budowlanych. Oddział (Kraków)

2012 (wyd. cyfrowe)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information