Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Instytut Elektrotechniki \; Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Maszyn i Aparatów Elektrycznych EMA dnia 7 lutego 1977 r. jako norma obowiązująca od dnia 1 lipca 1977 r. \; Zastępuje BN\-72\/3083\-05]

Number of results: 1

items per page

Złotopolski, Andrzej Bućko, Ryszard Instytut Elektrotechniki (Warszawa). Oddział (Gdańsk)

2012 (wyd. cyfrowe)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information