Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Instytut Elektrotechniki \; Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Maszyn i Aparatów Elektrycznych EMA dnia 20 marca 1979 r. jako norma obowiązująca od dnia 1 stycznia 1980 r. \; Zastępuje BN\-73\/3066\-14.]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information