Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Główny Inspektorat Lotnictwa Cywilnego \; Ustanowiona przez Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności dnia 2 czerwca 1989 r. jako norma obowiązująca od dnia 1 stycznia 1990 r. \; Zastępuje BN\-77\/3886\-06]

Number of results: 2

items per page

Legieć, Jerzy Główny Inspektorat Lotnictwa Cywilnego

2012 (wyd. cyfrowe)
branżowa norma

Nowosielski, Zbigniew Jaśkiewicz, Stanisław Główny Inspektorat Lotnictwa Cywilnego

2012 (wyd. cyfrowe)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information