Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Centrum Techniki Okrętowej w Gdańsku \; Ustanowiona przez Dyrektora Centrum Techniki Okrętowej dnia 30 września 1975 r. jako norma obowiązująca od dnia 1 lipca 1976 r. \; Zastępuje BN\-72\/3702\-02.]

Number of results: 1

items per page

Centrum Techniki Okrętowej.

2013 (wyd. cyfrowe)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information