Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG \; Ustanowiona przez Ministra Przemysłu dnia 20 lutego 1990 r. jako norma obowiązująca od dnia 1 lipca 1990 r. \; Zastępuje BN\-79\/1710\-02]

Number of results: 1

items per page

Dybkowski, Jan Zalewska, Danuta Centrum Mechanizacji Górnictwa "KOMAG" (Gliwice)

2015 (wyd. cyfrowe)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information