Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Centrum Badawczo\-Projektowe Żeglugi Śródlądowej \; Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Żeglugi Śródlądowej i Stoczni Rzecznych dnia 18 stycznia 1974 r. jako norma obowiązująca w zakresie produkcji i obrotu od dnia 1 października 1974 r. \; Zastępuje BN\-65\/3789\-03]

Number of results: 1

items per page

Centrum Badawczo-Projektowe Żeglugi Śródlądowej (Wrocław)

2012 (wyd. cyfrowe)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information