Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Centrum Badawczo\-Projektowe Żeglugi Śródlądowej \; Ustanowiona przez Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej dnia 30 października 1990 r. jako norma obowiązująca od dnia 1 lipca 1991 r. \; Zastępuje BN\-75\/3792\-01]

Number of results: 1

items per page

Mastalski, Leszek (1936- ) Centrum Badawczo-Projektowe Żeglugi Śródlądowej (Wrocław)

2012 (wyd. cyfrowe)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information