Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Centralny Ośrodek Badawczo\-Rozwojowy Przemysłu Betonów CEBET \; Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Betonów dnia 31 stycznia 1980 r. jako norma obowiązująca od dnia 1 lipca 1980 r. \; Zastępuje BN\-73\/6744\-05]

Number of results: 2

items per page

This page uses 'cookies'. More information