Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Centralny Ośrodek Badawczo\-Rozwojowy Przemysłu Betonów CEBET \; Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Betonów dnia 25 kwietnia 1979 r. jako norma obowiązująca od dnia 1sierpnia 1979 r. \; Zastępuje BN\-76\/9018\-01]

Number of results: 1

items per page

Jarosz, Tadeusz Chrzanowski, Jerzy Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Betonów "CEBET"

1987 (wyd. oryg.)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information