Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Centralny Ośrodek Badawczo\-Rozwojowy Przemysłu Betonów CEBET \; Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Betonów dnia 1 grudnia 1980 r. jako norma obowiązująca od dnia 1 kwietnia 1981 r. \; Zastępuje BN\-66\/6775\-02, BN\-64\/9064\-01]

Number of results: 2

items per page

Leopold, Jan Hamann, Waldemar Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Betonów "CEBET"

1989 (wyd. oryg.)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information