Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Centralny Ośrodek Badawczo\-Rozwojowy Maszyn Włókienniczych POLMATEX\-CENARO \; Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Maszyn Włókienniczych POLMATEX dnia 30 lipca 1979 r. jako norma obowiązująca od dnia 1 lipca 1980 r. \; Zastępuje BN\-76\/1807\-01.00 w zakresie p. 1, 2 b oraz BN\-76\/1807\-01.01 w zakresie maszyn nowo projektowanych]

Number of results: 1

items per page

Gogolewska, Elżbieta Kozłowska-Kowalczyk, Danuta Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy "Polmatex-Cenaro"

1981 (wyd. oryg.)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information