Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Centralny Ośrodek Badań i Rozwoju Techniki Kolejnictwa \; Ustanowiona przez Ministra Komunikacji dnia 16 grudnia 1986 r. jako norma obowiązujaca od dnia 1 stycznia 1988 r. \; Zastępuje BN\-80\/3500\-13\/20]

Number of results: 1

items per page

Majchrzak, Alfred Polskie Koleje Państwowe. Centralne Biuro Konstrukcyjne (Poznań)

2012 (wyd. cyfrowe)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information