Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Branżowy Ośrodek Normalizacji Kauczuków Systetycznych i Tworzyw Sztucznych \; Ustanowiona przez Dyrektora Instytutu Chemii Przemysłowej dnia 29 grudnia 1988 r. jako norma obowiązująca od dnia 1 stycznia 1990 r. \; Zastępuje BN\-73\/6031\-05]

Number of results: 1

items per page

Kamińska-Cichy, Barbara Bartnik, Małgorzata Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Kauczuków i Tworzyw Winylowych (Oświęcim)

1989 (wyd. oryg.)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information