Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Biuro Projektowo\-Konstrukcyjne WUTEH \; Ustanowiona przez Dyrektora Biura Projektowo\-Konstrukcyjnego WUTEH dnia 14 czerwca 1984 r. jako norma obowiązująca od dnia 1 kwietnia 1985 r. \; Zastępuje BN\-79\/7146\-11]

Number of results: 1

items per page

Bober, Stanisław Biuro Projektowo-Konstrukcyjne WUTEH.Ośrodek Normalizacyjny (Wrocław)

2012 (wyd. cyfrowe)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information