Filters

Search for: [Description = Ustanowiona przez Zjednoczenie Przemysłu Celulozowo\-Papierniczegow porozumieniu z Instytutem Celulozowo\-Papierniczym dnia 20 września 1967 r. jako norma obowiązująca w zakresie produkcji od dnia 1 kwietnia 1968 r.]

Number of results: 1

items per page

Instytut Celulozowo-Papierniczy

1967 (wyd. oryg.)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information