Filters

Search for: [Description = Ustanowiona przez Zjednoczenie Przemysłu Celulozowo\-Papierniczego dnia 19 sierpnia 1966 r. jako norma obowiązująca w zakresie produkcji od dnia 1 lipca 1967 r. \; Zastępuje RN\-58\/MLiPD\-31104]

Number of results: 1

items per page

Instytut Celulozowo-Papierniczy

1967 (wyd. oryg.)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information