Filters

Search for: [Description = Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Owocowo\-Warzywnego dnia 9 marca 1967 r. jako norma obowiązująca w zakresie produkcji i obrotu od dnia 6 września 1967 r. \; Zastępuje RN\-55\/MPRS\-C\-150.]

Number of results: 1

items per page

Instytut Przemysłu Fermentacyjnego.

2013 (wyd. cyfrowe)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information