Filters

Search for: [Description = Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Owocowo\-Warzywnego dnia 8 września 1964 r. jako norma obowiązujaca w zakresie produkcji i obrotu od dnia 1 stycznia 1965 r. \; Zastępuje RN\-56 MPSiS\-C\-57.]

Number of results: 1

items per page

Instytut Przemysłu Fermentacyjnego.

2013 (wyd. cyfrowe)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information