Filters

Search for: [Description = Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Celulozowo\-Papierniczego w porozumieniu z Centralnym Inspektoratem Standaryzacji MHZ i Instytutem Celulozowo\-Papierniczym dnia 28 lutego 1970 r. jako norma obowiązująca w zakresie produkcji i obrotu od dnia 1 października 1970 r. \; Zastępuje ZN\-69\/MLiPD\-05\-57]

Number of results: 1

items per page

Instytut Celulozowo-Papierniczy

1970 (wyd. oryg.)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information