Filters

Search for: [Description = Ustanowiona przez Dyrektora Generalnego Zjednoczenia Przemysłu Okrętowego dnia 9 czerwca 1972 r. jako norma obowiązująca w zakresie produkcji i obrotu od dnia 1 stycznia 1973 r. \; Zastępuje BN\-67\/3083\-25.]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information