Filters

Search for: [Description = Ustanowiona przez Dyrektora Centrali Zjednoczenia Przemysłu Owocowo\-Warzywnego dnia 31 października 1970 r. jako norma obowiązujaca w zakresie produkcji kontroli i obrotu od dnia 1 czerwca 1971 r. \; Zastępuje BN\-66\/8120\-01.]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information