Filters

Search for: [Description = Ustanowiona przez Dyrektora Centrali Zjednoczenia Przemysłu Owocowo\-Warzywnego dnia 31 października 1970 r. jako norma obowiązujaca w zakresie produkcji, kontroli i obrotu od dnia 1 czerwca 1971 r.]

Number of results: 2

items per page

Instytut Przemysłu Fermentacyjnego.

2013 (wyd. cyfrowe)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information