Filters

Search for: [Description = Układ zabezpieczania, zwłaszcza okien i drzwi posiadający układ zasilania, układ konektorów, układ formowania sygnału wysyłanego, układ formowania sygnału odbieranego, układ analizatora sygnałów wysyłanego i odbieranego, układ decyzyjny czujki, układ nadajnika sygnału optycznego, układ odbiornika sygnału optycznego, zbliżeniowego czujnika zachowania ciągłości obwodu optycznego czujki oraz obwodu optycznego w postaci światłowodu charakteryzuje się tym, że składa się z układu sterowania, który zawiera układ zasilania połączony przewodami z układem formowania sygnału wysyłanego, układem decyzyjnym czujki, układem nadajnika sygnału optycznego i układem odbiornika sygnału optycznego, przy czym układ formowania sygnału wysyłanego połączony jest z układem nadajnika sygnału optycznego, który generuje sygnał optyczny przesyłany przez światłowód i czujnik zachowania ciągłości obwodu optycznego do układu odbiornika sygnału optycznego i przesyła sygnał do układu formowania sygnału odbieranego, następnie w układzie analizatora sygnału wysyłanego i odbieranego porównywane są sygnały z układu formowania sygnału wysyłanego i z układu formowania sygnału odbieranego, po czym układ analizatora sygnału wysyłanego i odbieranego przekazuje sygnał do układu decyzyjnego czujki, w którym generowany jest sygnał informacyjny o stanie chronionego obiektu i przesyłany do układu konektorów]

Number of results: 1

items per page

Buczaj, Marcin Sumorek, Andrzej (1967- ) Politechnika Lubelska. Uprawniony z patentu Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac.

2015 (wyd. cyfrowe)
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information