Filters
  • Collections
  • File type
  • Content format
  • Creator
  • Contributor
  • Date
  • Resource Type

Search for: [Description = Sposób wykrywania odrywania się płomienia od wieńca niskoemisyinego palnika wirowego. Pomiaru dokonuje się za pomocą dwóch światłowodów o ograniczonych kątach akceptacji, następnie sygnały optyczne ze światłowodów przetwarzane są na sygnały elektryczne, charakterystyczne dla zmian zawierające intensywności płomienia, z sygnałów elektrycznych wydzielana jest składowa zmienna, przy czym zanik składowej zmiennej w sygnale z pierwszego światłowodu przy nieobecności składowej zmiennej w sygnale z drugiego światłowodu oznacza oderwanie się płomienia od wieńca palnika.]

Number of results: 1

items per page

Wójcik, Waldemar Smolarz, Andrzej Jerzy Zieliński, Włodzimierz Kotyra, Andrzej Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu Skrynicki, Wiesław. Oprac.

Zgłoszono 18.01.1999.
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information