Filters

Search for: [Description = Sposób polega na tym, że zanieczyszczone amoniakiem powietrze kieruje się na warstwę włóknistego materiału jonowymiennego lub przepuszcza się go przez szczelinę pomiędzy dwiema warstwami włóknistego materiału jonowymiennego, przy czym warstwę materiału włóknistego jonowymiennego regeneruje się w sposób ciągły lub okresowy roztworem kwasu. Filtr do usuwania amoniaku z powietrza posiada komorę, w której znajduje się warstwa materiału jonowymiennego, króciec wlotowy i króciec wylotowy. W dolnej części komory znajduje się zbiornik na roztwór regenerujący kwasu z pompą, która podaje kwas przewodem do górnych części warstwy materiału włóknistego jonowymiennego, po której kwas, ściekając do zbiornika, regeneruje warstwę materiału włóknistego jonowymiennego.]

Number of results: 1

items per page

Wasąg, Henryk. Pawłowski, Lucjan (1946- ) Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac.

2014 (wyd. cyfrowe)
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information