Filters

Search for: [Description = Sposób połączenia porcelany stomatologicznej z podłożem tytanowym za pomocą znanych warstw w postaci bondu, opakera 1, opakera 2, dentyny i glazury wygrzewanych w piecu próżniowym, polega na tym że, podłoże tytanowe poddaje się obróbce strumieniowo\-ściernej ziarnem korundu Al2O3 o ziarnistości 110 μm pod ciśnieniem 0,4 MPa, po czym płucze gorącą parą o temperaturze 150°C pod ciśnieniem 0,4 MPa. Następnie napyla jonowo powłokę ze złota 99,9% przy natężeniu prądu 10A w czasie 10s]

Number of results: 1

items per page

Walczak, Mariusz Politechnika Lubelska. Uprawniony z patentu Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac.

2015 (wyd. cyfrowe)
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information