Filters

Search for: [Description = Sposób modyfi kacji asfaltu za pomocą frakcji dienowej połączonej z odzyskiem koncentratu benzenu i toluenu polega na tym, że do reaktora zawierającego asfalt rozgrzany do temperatury 140°C wprowadza się za pomocą pompy dozującej frakcję dienową w ilości objętościowej 1%\-4%, korzystnie 1%, następnie miesza się je intensywnie przez 2 godziny, zaś ulatniające się opary kieruje się do chłodnicy, w której następuje skroplenie benzenu, toluenu i ksylenów]

Number of results: 1

items per page

Pawłowski, Lucjan (1946- ) Politechnika Lubelska. Uprawniony z patentu Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac.

2015 (wyd. cyfrowe)
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information