Filters

Search for: [Description = Sposób modyfi kacji asfaltu modyfi kowanego za pomocą frakcji dienowej, połączony z odzyskiem koncentratu benzenu i toluenu, charakteryzuje się tym, że do reaktora zawierającego asfalt rozgrzany do temperatury 140°C wprowadza się pompą dozującą frakcję dienową w ilości objętościowej 1\-4%, korzystnie 1%, a utleniające się gazy przechodzą przez chłodnicę i pozwalającą na skroplenie benzenu, toluenu i ksylenów.]

Number of results: 1

items per page

Pawłowski, Lucjan (1946- ) Politechnika Lubelska. Uprawniony z patentu Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac.

2015 (wyd. cyfrowe)
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information