Filters

Search for: [Description = Sposób kształtowania wierteł metodą wyciskania ze skręcaniem charakteryzuje się tym, że kształtowany półfabrykat w postaci odcinka pręta umieszcza się w cylindrycznej tulei, na końcu której osadzona jest matryca, zakończona otworem kształtowym, zaś kształt otworu w matrycy odpowiada zarysowi przekroju poprzecznego wiertła, następnie uruchamia się ruch postępowy stempla, który przemieszczając się w cylindrycznej tulei ze stałą prędkością, wprawia w ruch posuwisty umieszczony w tulei wsad i powoduje jego współbieżne wyciskanie ze stałą prędkością przez otwór kształtowy matrycy. Po osiągnięciu przez stempel położenia końcowego wyłącza się ruch postępowy stempla, a włącza się ruch posuwisty matrycy, która przesuwa się ze stałą prędkością w kierunku końca wyciśniętego półfabrykatu i w chwili zajęcia przez matrycę położenia końcowego wyłącza się jej ruch postępowy, a włącza się ruch obrotowy ze stałą prędkością i skręca się ukształtowany wcześniej półfabrykat, powodując ukształtowanie linii śrubowej wiertła. Proces realizowany jest w układzie, w którym stempel posiada stożkowy otwór i przemieszcza się ze stałą prędkością w cylindrycznej tulei w kierunku matrycy, powodując wyciskanie współbieżne oraz przeciwbieżne i ukształtowanie części roboczej i chwytowej wiertła, po czym następuje skręcanie części roboczej wiertła.]

Number of results: 1

items per page

Pater, Zbigniew (1965- ). Tomczak, Janusz Bartnicki, Jarosław. Politechnika Lubelska. Uprawniony z patentu Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac.

2015 (wyd. cyfrowe)
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information