Filters

Search for: [Description = Sposób kształtowania plastycznego w wykroju zamkniętym wyrobów płaskich z jednym żebrem w trójsuwakowej prasie kuźniczej charakteryzuje się tym, że półfabrykat w kształcie płaskiej płyty umieszcza się w wykroju zamkniętym, pomiędzy matrycą, a narzędziami, a następnie spęcza się przy użyciu bocznych narzędzi kształtujących, zbliżających się do siebie ruchem posuwistym ze stałą prędkością, wyciska się środkową część spęczanego odcinka płyty w górną część przestrzeni wykroju i kształtuje się żebro o założonych wymiarach wyrobu gotowego.]

Number of results: 1

items per page

Gontarz, Andrzej Dziubińska, Anna Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac.

2014 (wyd. cyfrowe)
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information