Filters

Search for: [Description = Sposób kształtowania plastycznego półswobodnego wyrobów płaskich z jednym żebrem w trójsuwakowej prasie kuźniczej charakteryzuje się tym, że półfabrykat w kształcie płaskiej płyty spęcza się na nieruchomej dolnej matrycy za pomocą bocznych narzędzi i kształtujących, które przemieszczają się ruchem posuwistym zbliżając się do siebie ze stałą prędkością do osiągnięcia momentu zaplanowanej drogi, którą wyznacza się w zależności od grubości i wysokości żebra, przy czym ostateczne ukształtowanie żebra o założonych wymiarach wyrobu gotowego przebiega w przestrzeni ograniczonej czołowymi powierzchniami bocznych narzędzi i kształtujących.]

Number of results: 1

items per page

Dziubińska, Anna Gontarz, Andrzej Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac.

2014 (wyd. cyfrowe)
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information