Filters

Search for: [Description = Sposób badania tłumienia fali akustycznej w wytworach kompozytowych charakteryzuje się tym, że badaną próbkę w kształcie walca wykonaną z kompozytu granulatu gumowego oraz materiałów polimerowych mocuje się w uchwycie urządzenia, gnieździe korpusu, po czym z głośnika, który jest przymocowany do kanału ruchomego emituje się źródło fali akustycznej, którą przepuszcza się przez badaną próbkę, przy czym część fali akustycznej jest pochłaniana przez badaną próbkę, a część kieruje się do sonometru, natomiast wynik pomiaru wyświetla się na ekranie sonometru. Urządzenie do badania tłumienia fali akustycznej w wytworach kompozytowych posiadające głośnik sonometr, składa się z głośnika, który zamocowany jest do kanału ruchomego z regulowana długością, gdzie w środkowej części kanału ruchomego znajduje się wytłumienie z pianki poliuretanowej, a wewnątrz kanału ruchomego jest otulina w kształcie walca z polimeru spienionego, zaś pomiędzy kanałem ruchomym, a kanałem stałym o stałej długości zamocowana jest badana próbka, a kanał ruchomy i kanał stały połączone są ze sobą rozłącznie, gdzie w środkowej części kanału stałego znajduje się wytłumienie z pianki poliuretanowej, wewnątrz kanału stałego jest otulina w kształcie walca z polimeru spienionego, zaś na końcu kanału stałego znajduje się sonometr]

Number of results: 1

items per page

Klepka, Tomasz. Politechnika Lubelska. Uprawniony z patentu Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac.

2016 (wyd. cyfrowe)
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information