Filters

Search for: [Description = Przedmiotem wynalazku jest układ do pomiaru impedancji pętli zwarciowej metodą zerową w instalacjach elektroenergetycznych niskiego napięcia.]

Number of results: 1

items per page

Majdiuk, Kazimierz Lasocki, Wiesław Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu

Zgłoszono 17.08.1976.
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information