Filters

Search for: [Description = Przedmiotem wynalazku jest układ do nastawiania obciążenia prądo\~ego przy zadanym napięciu i zadanym współczynniku mocy, zwłaszcza w wytwórniach aparatów elektrycznych i laboratoriach naukowo\-badawczych.]

Number of results: 1

items per page

Wawszczak, Jan. Latocha, Tadeusz. Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu

Zgłoszono 25.02.1981.
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information