Filters

Search for: [Description = Przedmiotem wynalazku jest sposób uaktywniania przetwórczego układu uplastyczniającego wytłaczarek, przeznaczonychdo tworzyw polimerowych, mającego wzdłużne klinowe rowki uplastyczniające w liczbie od jednego do czterech, rozmieszczonew cylindrze przetwórczym, współtworzącym układ uplastyczniający, powstające i zmieniające płynnie kąt rozwarcia swegoklina wskutek ruchu w kierunku prostopadłym do niego, listwy ze ścianą zewnętrzną rowka, w części znajdującej się w otoczeniuotworu zasypowego układu uplastyczniającego, przy nieruchomym przeciwległym końcu listwy, przy czym ciąg kolejnychczynności prowadzi się w ściśle określonej sekwencji oraz jednoznacznie ustalonej konfiguracji wzajemnej, według potrzeb przetwórczych procesu wytłaczania danego tworzywa polimerowego.Powstawanie i zmiana kąta rozwarcia klina tylko jednego, z czterech możliwych rowków uplastyczniających, odbywa się w sekwencji prostej bezpośredniej w jednej, z czterech niezależnych i różnych od siebie, konfiguracji po okręgu, odniesionej do położenia otworu zasypowego układu uplastyczniającego.]

Number of results: 1

items per page

Sikora, Janusz W. Sikora, Robert Milczek, Tomasz (1950- ). Oprac. Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu

Zgłoszono 13.02.2006.
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information