Filters

Search for: [Description = Przedmiotem wynalazku jest sposób regulacji temperatury tarcia pary ciernej i urządzenie do stosowania tego sposobu mające zastosowanie zwłaszcza w urządzeniach do badania zużycia i tarcia.]

Number of results: 1

items per page

Korniluk, Wiktor Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu

Zgłoszono 09.07.1975.
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information