Filters

Search for: [Description = Przedmiotem wynalazku jest sposób pomiaru zawartości wilgoci całkowitej, przemijającej i higroskopijnej w substancjach a zwłaszcza w węglu, który znajduje zastosowanie głównie w elektrowniach i kopalniach.]

Number of results: 1

items per page

Burek, Rudolf Piersiak-Żurawicz, Maria Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu

Zgłoszono 13.05.1978.
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information