Filters

Search for: [Description = Przedmiotem wynalazku jest sposób pomiaru siły tarcia pary ciernej stosowany w badaniach zużycia i tarcia w laboratoriach naukowo\-badawczych oraz w specjalistycznych laboratoriach przemysłowych.]

Number of results: 1

items per page

Korniluk, Wiktor Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu

Zgłoszono 18.09.1975.
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information