Filters

Search for: [Description = Pierścieniowa sieć wodociągowa, składa się z pierścienia\/pierścieni przewodów, zasilanych z zewnętrznych źródeł, przy czym na przewodach sieciowych w obrębie pierścieni zamontowane są pompy cyrkulacyjne.]

Number of results: 1

items per page

Kowalski, Dariusz Politechnika Lubelska. Uprawaniony z patentu Skrynicki, Wiesław. Oprac.

Zgłoszono 12.08.2002.
Opis patentowy

This page uses 'cookies'. More information